Verspreid proza

In de loop der jaren heb ik voor allerlei papieren en digitale media geschreven over het werk van andere dichters, schrijvers, vertalers, kunstenaars en zelfs over bijbelfiguren. Een enkele keer gaat het ook richting autobiografie (Naar aanleiding van 183c) of fictie (Berceuse voor volwassenen).

Hieronder vind je een niet complete lijst van die stukken. Vaak voeren die links je naar andere sites, zoals de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren, dbnl.org, waar veel is opgenomen, soms naar de site van het blad, tijdschrift waarin het oorspronkelijk verscheen. Een enkel stuk was al eerder hier op hanskloos.nl te lezen.

Artikelen uit tijdschriften als De Held en De XXIe Eeuw zijn nog amper gedigitaliseerd en soms is de voor poëzie zo belangrijke opmaak overhoop gegooid door die digitalisatie en is er iets onleesbaars van gemaakt. Veel stond op mijn oude homepage, maar die is inmiddels opgeheven door de provider. Op den duur hoop ik deze stukken ook hier toegankelijk te maken.

Om daar een begin mee te maken een korte beschouwing uit 1991 over een nog ouder gedicht van Cees Nooteboom. Dat is niet direct de auteur aan wie je denkt bij het thema (wit) privilege, en als de term hier ten lande toen al bestond, was die nog geen gemeengoed in het maatschappelijk discours, laat staan in de literatuurkritiek, maar daar gaat het achteraf gezien wel om.
Inmiddels is daar ook het stuk over Schierbeek bijgekomen

Een mond vol aandacht
over het oeuvre van Bert Schierbeek

(vanaf De deur)
uit De XXIe eeuw, 1992

Ik, jij en altijd
over Open gedicht van Cees Nooteboom
uit De XXIe eeuw, 1991

Ik heb geprobeerd heel discreet te zijn
interview met Tomas Tranströmer
uit Bzzlletin 1988

tussen-tijd.nl
site met blog over David Jones en zijn meesterwerk In Parenthesis en de veel geprezen vertaling Tussentijd
2017 – 20…

Also sprach Mackie Messer
over criteria en wanverhoudingen in Vertalië
op de site van Filter, tijdschrift over vertalen, 2021

De koningin van de rijmfouten
over (het vertalen van) Marianne Moore
op site en dbnl, uit Lust & Gratie 1994

Aan de achterkant
over Thomas Tidholm
uit Raster 2004
(ingekorte versie van het nawoord uit de bloemlezing Ik was een slechte hond, 1995)

Henoch
over de bijbelse figuur Henoch en zijn verhaal
uit Raster 1997

Opgehangen aan de neus – welkom in de tussentaal!
over de wijdverbreide praktijk om niet meer uit de oorspronkelijke taal te vertalen
op site en op Vertaalverhaal, 2021

Brievenmuseum: Narcissus kijkt om zich heen
over Mijn leven als museum van F. Starik
uit De Groene Amsterdammer 1994

Over Torgny Lindgren, Gemeentelijk
over (poëzie van) Torgny Lindgren
op site en dbnl, uit Raster 1998

Naar aanleiding van 183C
over een topografische kaart en een bijna fatale wandeltocht in Zweden
uit Raster 1998

Een kind doden
hoe vertalers een klassiek Zweeds verhaal verpesten
op de site van Filter, tijdschrift over vertalen, 2021

Toch?
over (het werk van) Jan Kostwinder
tekst van toespraak bij het verschijnen van zijn verzamelde gedichten, Alles is er nog, 2003

Over Bruno K. Öijer
over de poëzie van de Zweedse dichter
uit De Gids 1994

Lezer, schrijver, hoe gaat het gedicht
over de zogeheten Language-stroming in de VS en Nederland
uit de Held, 1989, en Parmentier, 2008

Berceuse voor volwassenen
een verhaaltje voor het slapen gaan
uit het allerlaatste nummer van Raster, 2008
een eerdere versie is geschreven voor De moedwillige vertekeningen, theatrale grotesken, een initiatief van Stichting Perdu

17 punten voor men het land betreedt voorbij de afgebroken regel
over de (on)mogelijkheden van digitale literatuur
uit Parmentier 2006

Schatbewaarder, alchemist, hommel
over vertaler Gerard Rasch (en de door hem vertaalde Adam Zagajewski)
op hanskloos.nl

Nog te ontsluiten: stukken over Bernlef, Jackson Mac Low, Lawrence Raab, H.H. ter Balkt en meer.