Legioen

(inmiddels licht beschadigde) omslag van het bibliofiele debuutbundeltje

Een beschrijving uit de portfolioreeks op de Facebookpagina:

Eigen werk #1
“Dit is de omslag van mijn bibliofiele debuutbundeltje Legioen, een zeefdruk van Marian van den Berg met een mini-portret op het achterplat door Bram Stoof. Het was een uitgave (oplage 75 ex.) van Marisa Groen en Jan Kostwinder (die eigenlijk De Vries heette en al bijna twintig jaar niet meer onder ons is). Zij vormden uitgeverij Kruiwagen, de uitgeefpoot van een literaire bent, die verder bestond uit Jaap Boots en mij. Zij vonden in 1986 dat er een bundel moest komen en daar zei ik geen nee tegen.

De aanduiding ‘eigen werk’ dekt niet helemaal de lading, want vanaf het begin ging vertalen hand in hand met schrijven. Zo stond in Legioen een bewerking van een gedicht van Borges, een vertaling van een reeks van T.S. Eliot, een vertaald gedicht van de onbekende Melvin Walker La Follette, en mijn eerste Cummingsvertaling die ook van invloed is geweest op een reeks eigen gedichten, zoals ‘Kijk hier ligt ze’, dat jaren na dato nog een interactief gedicht is geworden. De titel indachtig stond er zelf een Engels gedicht in.”

Achter de titels hieronder vind je drie gedichten en de vertaling van het gedicht van Cummings.

Een wiegelied, een wake
C.H. †
Kijk hier ligt ze
E.E. Cummings Als je niet kunt eten moet je wel

_______

De titel is ontleend aan de bijbel, Marcus 5: 9,10. Het citaat vormt in enigszins aangepaste vorm ook een van de twee motto’s van de bundel:
    En hij vroeg hem: Hoe is uw naam?
    En hij antwoordde en zeide:
    Mijn naam is Legioen, want ik ben talrijk.
Het is ook het centrale thema van het bundeltje: de veelvormige identiteit van één persoon. Een vruchtbaar thema dat later ook andere dichters bleek te inspireren, zoals Joost Zwagerman, die zelfs belde om te achterhalen waar dat citaat vandaan kwam en een bundel uit 2001 hetzelfde motto gaf, en Menno Wigman die een iets langere titel koos: Mijn naam is Legioen (2012).