Stadsparasiet

Het literair tijdschrift Kluger Hans en organisatie deBuren vroegen de Hongaarse Ágnes Lehóczky een citybook voor Sheffield te schrijven dat al enige tijd haar woonplaats was. Vervolgens werd ik gevraagd dat te vertalen.

still van een videopname van een voordracht (2012)

Uit de introductie die Willem Bongers-Dek bij haar werk schreef:

“Dichteres en vertaalster Ágnes Lehóczky woont sinds 2002 in Engeland, maar onderhoudt warme banden met haar moederstad Boedapest. Haar eerste twee dichtbundels schreef zij in het Hongaars. Daarna veranderde ze van land, taal en dichtgenre. Sinds 2005 schrijft zij in het Engels, hoewel ze het Hongaars niet definitief afgeschreven heeft.
Het vloeibare van grenzen is een cruciaal gegeven in Lehóczky’s poëzie: het sensuele loopt over in het cerebrale, het intellectuele in het intuïtieve, de ene taal in de andere. Haar poëzie leest als een stream of (un?)consciousness, waarbij gedachtestromen, ruimtes en tijden in elkaar overvloeien.
Voor het Vlaams-Nederlands Huis deBuren was het evident dat zij een citybook zou schrijven. De stad als gedicht, het gedicht als stad: een collectief geconstrueerd bouwwerk, meertalig en meerduidig, opgebouwd uit stemmen van heden en verleden of, in haar eigen woorden, een heteroglosse ‘whirlwind of endless numbers of voices’. Deze wervelwind waait niet in vrije lyriek, maar in strakke prozablokken; volgens Lehóczky kan zij daarin het best de polyfone dialoog en het associatieve denken vormgeven.
Lehóczky zet de Hongaarse poëtische traditie voort in een andere taal. Ze brengt haar overgeërfde literaire nalatenschap thuis in de hedendaagse anglofone wereld en de patronen van haar moedertaal beïnvloeden haar Engels. (…) Stadsparasiet is een uitnodiging aan de lezer om Sheffield te bezoeken ‘verdwaald door de instructies van een kakofonische kaart met clandestiene, over elkaar geschreven richtingaanwijzingen.’”

In vertaling ziet zo’n strak blok er zo uit op papier

Op de site van CityBooks kun je behalve de vertaling ook het origineel en een vertaling in het Frans lezen. Bovendien kun je er een voordracht van de tekst in alle drie de talen beluisteren en downloaden. Lehóczky nam Stadsparasiet later als eerste afdeling op in de bundel Carillonneur (2014).

Lees Stadsparasiet, het origineel of de Franse vertaling. De voordrachten vind je op dezelfde pagina. Daar kun je eveneens een epub-versie downloaden, maar dat kan ook hier direct.